En film från projektet Kraftsamling Skog om röjning. Hur går det till och vad vinner skogsägaren?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IAvzJdh9Gu8