"Att pressa löner är inte framtiden för skogen..."

Läs hela artikeln här: http://jordskog.com/2014/02/att-pressa-loner-ar-knappas-framtiden-for-skogen/