Vi vill börja med att tacka er, våra fantastiska kunder och samarbetspartners för den förståelse och medmänsklighet som ni visar under rådande situation. Kriget i Ukraina är en fortsatt tragedi och vi saknar fortsatt ett 50-tal medarbetare som inte får lämna Ukraina vilket sätter press på oss alla inom svensk skogvård.
Vi vill informera dig som kund om det senaste vi känner till utifrån situationen.

Status leveranskapacitet:

 • Vi saknar i detta nu 50 av våra rutinerade ukrainska medarbetare.
 • Vi har under maj-juli fyllt på nuvarande team med några för oss helt nya medarbetare som tidigare inte arbetat inom skogsvård vilket blivit lyckat men varit resurskrävande då det kräver stora utbildningsinsatser.
 • Vi saknar i detta nu 45 antal medarbetare mot planerat.
 • Vi tappar fortsatt ca 2100 timmar per vecka i arbetskapacitet.
 • Vi har gjort försök med ersättningsteam dock har det inte varit fungerande lösningar trots stora utbildningsinsatser.

Bränslepriser och byråkrati försvårar under årets säsong:
Varaktigheten av kriget mellan Ukraina och Ryssland och hur det har och kommer att påverka våra medarbetare på olika sätt.

 • Svensk byråkrati där Migrationsverket ordagrant havererat och politikerna inte klarat av att fatta snabba beslut i för näringslivet viktiga frågor gällande situationen och medarbetare från Ukraina innebär fortsatt stora utmaningar för oss som leder till leveransförseningar.
 • Dessvärre ser det inte ut som om att det trots stora påtryckningar emot departement och politiker hänt något större gällande massflyktsdirektiven och den tid det tar att få dem hos Migrationsverket.
 • Bränsle och energipriserna är fortsatt en stor utmaning för den produktion vi ändå bedriver just nu.
 • På grund av en omständlig byråkrati är det fortsatt många Ukrainare som flyr till Sverige som utnyttjas utan korrekta papper inom svensk skogsvård.

Vad kan jag som kund/beställare bidra med:

 • Tillsammans finna lösningar för stärkta ersättningar gällande ökade bränsle- och energikostnaderna om detta inte redan är gjort.
 • Granskningen från beställarsidan behöver ökas då det om det kommer fram att branschen har papperslösa ukrainare på projekt kommer leda till ökad problematik för branschen framåt. Det drabbar även seriösa aktörer inom skogsvården då vissa följer regelverken och inte kan starta och andra struntar i regelverken och kör ändå. Det är viktigt att beställarsidan tar ansvar här, delvis så att dessa arbetare inte utnyttjas men även för att värna om social hållbarhet, seriösa entreprenörer och er legitimitet, i synnerhet ett år som detta.
 • Vi kommer genom samarbeten med andra branschkollegor samt förhoppningsvis fler ukrainare på plats inför 2023 starta tidigt i januari så vi ber er om att nästa års volymer, ersättningar mm är klart så att vi inte om vädret medger möjlighet till produktion under vintern behöver stå still.

Våra medarbetares situation, så mår de och så går det:

 • Vi har nu ca 12 personer som är militärt inkallade och vi vet idag inte exakt hur många av dessa som är i träning eller strid.
 • Vi har 2 av våra medarbetare skadade under militär tjänstgöring och båda är opererade och det kommer att krävas långa rehabiliteringar.
 • Vi har 9 personer här hos oss nu som är godkända för massflyktsdirektivet och som är i arbete.
 • Vi har hjälpt 3 familjer till att etablera sig i Ed med egna lägenheter mm.
 • Vi har ytterligare 1 familj som provar att bo i Ed 3-4 veckor i detta nu och om de trivs hjälper vi givetvis även dem att etablera sig.

Framåt hösten 2022 och säsongen 2023:

 • Övriga medarbetare är kvar på hemmaplan och fortsatt motiverade för att komma till Sverige och arbeta om möjligheten kommer att ges.
 • För oss är det absolut viktigaste nu att jobben för de medarbetare som lojalt arbetat hos oss och inom svensk skogsvård finns där för dem så fort situationen ger möjlighet att lämna Ukraina för att arbeta i t.ex. Sverige. Vi kommer alltså inte springa iväg och rekrytera nya medarbetare i stor skala över hela världen.
 • Vi kommer fortsätta med samarbeten gällande några grupper där de är anställda hos oss under vintern och av firmor i norr under sommaren.
 • Vi tittar på att rekrytera 2-3 nya grupper från andra nationaliteter inför säsongen 2023 där hela teamen kommer sakna erfarenhet av skogsvårdsarbete i Sverige. Detta ställer höga krav på oss gällande utbildningar samt att tillsammans med er beställare finna ekonomiska möjligheter till denna inskolning.
 • Vi hoppas att innan säsongens slut 2022 kunna närma oss 20 ukrainska medarbetare. Om vi lyckas med det innebär det att de jobbar helår 2023 vilket är det samma som 40 stycken på de normala arbetsvisumen över 6 månader.

Vi hoppas på att kriget snart är slut och att ukrainska folket kan få lugn och ro och då ser vi fram emot att tillsammans med er beställare skapa långsiktiga och hållbara anställningar.
Tänk gärna på att hjälpa t.ex. Röda korset för att stödja det Ukrainska folket i nöd.
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

 

Joakim Gustafsson
Sköter kontakter gällande: Infrastruktur, kunder som berör något av våra ombud Mattias Nilsson (Jämtland) eller Tomas Pawelek (Kronoberg)
Tel: 073-3902220
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jon Gustafsson
Sköter kontakter gällande: Stora Enso, Södra, Sveaskog, Kopparfors, Bergkvist Siljan, Häradsskog, Mellanskog med flera.
Tel: 076-1350801
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Christoffer Petrén Styrelseordförande
Jon Gustafsson, Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård
Joakim Gustafsson, VD & Infrastrukturchef
Marie Karlsson Ekonomichef

 

ukraina ssab

Välkommen på ett kort infomöte med Svenskskogsservice via videolänk!

Då kriget i Ukraina sätter press på oss alla inom svensk skogsvård vill vi informera dig som kund om läget inför säsongen 2022. Vi förstår att många av er översköljs av mejl om Ukrainakrisen och vi vill därför erbjuda ett annat mer lättsmält format, i form av ett videomöte. Vi kommer bland annat att informera om följande:

 • Status leveranskapacitet
 • Risker och hot inför årets säsong
 • Vad kan jag som kund/beställare bidra med
 • Våra medarbetares situation, så mår de och så går det

Vi hoppas att du kan delta på något av mötena. Det går bra att ställa frågor under mötet men det går lika bra att bara lyssna på informationen som ges.

Det kommer genomföras två träffar: Mån 4/4 och Tis 5/4 kl.09.00.

Vi kommer att använda oss av Microsoft Teams och anmälan görs till meddela vilken dag du tänker delta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Från vår sida deltar:

Jon Gustafsson, Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård
Joakim Gustafsson, VD & Infrastrukturchef
Volodymyr Honsevych, Rekryterar och organiserar vår Ukrainska arbetskraft

 

ukraina ssab

Information till våra kunder och samarbetspartners:

Vi följer med stor oro fortsatt läget för våra medarbetare i Ukraina. Enligt den senaste informationen vi fått så är ett fåtal av våra medarbetare inkallade till militär övning för att om kriget sprider sig även till västra delarna av landet strida för sitt land och för att skydda sina hem och familjer. Ett par har tyvärr fått resa till Kiev för att delta i striderna där. Vi har nu till vår stora lycka några av våra medarbetare med familjer i Sverige för att söka skydd och vi försöker bistå dem med det de behöver här.

 

För att täcka upp troliga tapp på personalsidan har vi inlett ett samarbete med en Jämtlandsfirma där vi anställer några av deras killar före och efter deras planteringssäsong i norr. Vi för även diskussioner med arbetslag från andra länder om eventuell anställning utöver den grupp Ukrainare som kommit till oss. Detta att anställa ytterligare personal innan vi med säkerhet vet att vi kommer ha den planerade arbetskraften eller ej på plats är en stor risk vi tar eftersom vi då förbrukar del av våra kontrakterade arbeten för säsongen. Den planerade arbetskraften från Ukraina har juridiskt företräde till de arbeten de sökt och fått samt ansökt arbetsvisum för vilket vi behöver respektera. Vi hoppas att vi får stöttning av er beställare om vi tillslut får in vår arbetskraft till den planerade uppstarten i maj eller senare och att ni då har möjlighet att skjuta in extra arealer till de medarbetare som vart planerade på jobben från början. Vi hoppas att vi kan ha en fortsatt bra kontakt med er där vi försöker lösa volymerna åt bådas håll så gott det går utifrån en besvärlig situation. Vi kommer i enskilda fall behöva en dialog kring eventuella lösningar för årets volymer som behöver lösas med reservplan vilket medför mer utbildningskostnader och lägre produktivitet.

 

Kriget i Ukraina har ju inte bara ställt till det för våra medarbetare med familjer därifrån utan påverkar även dieselpriserna och elpriserna negativt här i Sverige. Vi hyr hus åt alla våra team runt om i Sverige där vi står som garanter för kostnader över en fast satt peng vilket gör att de ökade energikostnaderna på alla hus behöver tas av oss. Även diesel- och alkylatbensinspriserna påverkar vår verksamhet hårt där vi nu har literpriser som vida överstiger normala svängningar och de priser som rådde vid respektive förhandlingstillfälle. Vår kostnad per arbetad timme påverkas med 0,5 kr för respektive fordonsbränsle och alkylatbensin, totalt 1 kr/timme. Energipriset påverkar oss indirekt genom de boenden som vi bokar till våra grupper och för varje öre som priset/kWh ändras påverkas timpriset med 1,5 öre. Vårt förslag till lösning, under rådande omständigheter, är ett bränsle- och energitillägg om 5 kr/timme, eller ett tillägg om 1,25 % vid fastprisarbeten, för att kompensera kostnadsökningen. Vi kommer kontakta var och en av våra beställare som berörs för dialog.

 

Tänk gärna på att hjälpa Röda korset för att stödja det Ukrainska folket i nöd💛💙🇺🇦.

https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

För mer information om situationen inför säsongen 2022 och hur det går för våra medarbetare kontakta oss gärna enligt nedan:

 

Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård:
Jon Gustafsson
Telefon: 0534 669 21
Mobil: 076 135 08 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jon2015 liten

VD & Infrastrukturchef:
Joakim Gustafsson
Telefon: 0534 669 26
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joakim2015 liten

 

ukraina ssab

Information till våra kunder och samarbetspartners:

I skrivande stund sitter ungefär hälften av våra medarbetare för säsongen 2022 fast i kriget innanför Ukrainas gränser. Ukrainas president har gått ut med att män i åldern 18-60 år inte får lämna landet för att vara beredda på att stötta sitt land på alla sätt de kan.

De medarbetare vi kommit i kontakt med är i skrivande stund vid gott mod och är fortfarande inte inkallade för strid. De meddelar att de gör allt de kan för att stötta upp militären genom att t ex förhindra framkomligheten för fienden och hjälper vänner och familjer som behöver stöd och hjälp. Deras fokus ligger just nu på att göra allt de kan för sitt land och sina familjer och för att bevara sina hem.
De här killarna är bokade på olika projekt hos er beställare runt om i landet och vi kommer prioritera arbeten utifrån hur de är placerade och vilka som kommer loss och om de gör det. Vi kommer göra allt för att kunna prioritera dig som kund men vi har i dagsläget ingen kontroll över vilka som kommer eller när de kommer.

Vårt mål med att arbeta för långsiktiga och hållbara samarbeten blir idag ännu viktigare för att kunna ge dessa killar och alla våra andra medarbetare ett stabilt arbete att komma tillbaka till för att försörja sina familjer och leva i trygghet.

Svensk Skogsservice

 • Christoffer Petrén, Styrelseordförande
 • Joakim Gustafsson, VD
 • Marie Karlsson, Ekonomichef
 • Jon Gustafsson, Affärsutvecklare

ukraina ssab