infrastruktur 1170x418

Infrastrukturen i Sverige står inför stora förändrings- och förbättringsarbeten för att möta ökade krav från kunder och samhället. Detta genom nybyggnation, underhåll och upprustning av vägnät, järnvägsnät, kraftledningsnät och telefonnät.

Vi har kompetens att utföra alla former av skogliga arbeten kring infrastrukturnätet. Exempelvis kan vi utföra trädsäkringar, breddningar
och röjningar.

Vill du veta mer om infrastruktur?

Kontakta vår Infrastrukturchef:

Joakim Gustafsson

Telefon: 0534 - 669 26

E-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

En väl fungerande infrastruktur är samhällets ryggrad.Vi är med och gör det möjligt!

Kraftledningar

Vi på Svensk Skogsservice har en lång tradition av att arbeta med underhåll av alla typer av ledningar. Vi har erfarenhet av allt från bottenröjning av stam-, region-, lokal- och telenät över hela Sverige och Norge till att vara projektledare för hela breddningsprojekt med skoglig värdering, markägarintrångsfrågor, bottenröjning samt kantträdsfällning. Vi har även stor erfarenhet av röjning och huggning före nedgrävning av olika former av kablar.

Vindkraft

Svensk Skogsservice har deltagit i vindkraftsprojekt där krav på bland annat ID06 har ställts. Under dessa projekt har vi bland annat bottenröjt före skogsmaskiner, röjt och fällt längs befintliga vägar som behövt breddas. Vi har även gått efter skogsmaskinerna där vi fällt och upparbetat större träd som inte kunnat fällas av aggregatet och där det varit svårframkommligt.

Väg

Under byggnationen av E6 genom Bohuslän hade vi förmånen att få vara med som en part. Vi röjde och högg från början till slutet av projektet då det gällt de skogliga bitarna. Några exempel på våra arbetsuppgifter under projektet:

  • Röjt före de arkeologiska utgrävningarna.
  • Röjt framför borrmaskinerna som undersökt grundvattenförhållandena.
  • Vi förröjde och högg i de nya väggatorna.

Svensk Skogsservice kan även erbjuda röjning, huggning längs med det befintliga vägnätet.

Järnväg

Vi har ambitioner att utveckla vår verksamhet ytterliga mot järnväg. Med den erfarenhet som Svensk Skogsservice har från många stora projekt längs med det övriga infrastrukturnätet är detta ett naturligt steg.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för er!

VD & Infrastrukturchef

Joakim Gustafsson
Telefon: 0534 - 669 26
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joakim2015 liten

 

Bildgalleri