Skip to main content

Leśnictwo – Nasze usługi

Svensk Skogsservice AB oferuje usługi w zakresie gospodarki leśnej, przy czym kładzie nacisk na długofalową rentowność tych działań dla właścicieli lasu. Usługi są świadczone przez najbardziej kompetentnych pracowników w branży.

Czyszczenie

Sadzenie

Konsulting

Infrastruktura

Czyszczenie

Czyszczenie lasu jest być może najbardziej zyskownym przedsięwzięciem, które może być podejmowane na obszarze leśnym. Czyszczenie wykonywane w prawidłowym terminie generuje znacznie lepsze wyniki ekonomiczne przy przyszłych trzebieżach.

Proponujemy wszystkie rodzaje czyszczeń: prace pielęgancyjne w uprawach, czyszczenia wczesne, prace pielęgnacyjne w młodniakach, pielęgnację pod kątem ochrony przyrody.

 

Prowadzimy również prace związane ze ścinką maszynową, mniejsze trzebieże ręczno-maszynowe i zaawansowaną ścinkę drzew.

Galeria

Sadzenie

Sadzenie jest skutecznym i pewnym sposobem na ponowne zalesienie obszarów po wycince.

Możemy zaproponować kompleksowe rozwiązania dotyczące sadzenia.
Załatwiamy wszystko: od przygotowania terenu, sadzonek, grodzenia, do zabezpieczenia sadzonek przed szeliniakiem sosnowcem.

Galeria

Konsulting

Svensk Skogsservice AB jest także przedsiębiorstwem konsultingowym w dziedzinie leśnictwa, przyrody i środowiska naturalnego.

Oferujemy wiele produktów i usług i mamy szeroką wiedzę w wielu dziedzinach, włącznie z planowaniem gospodarki leśnej, inwentaryzacją i poszerzaniem korytarzy przesyłowych  przy inwestycjach liniowych.

Możemy również pomagać w takich obszarach jak znakowanie drzew do ścinki, planowanie ścinki i zaawansowana interpretacja obrazów.

Galeria

Infrastruktura

Infrastrukturę w Szwecji czekają wielkie prace remontowe i modernizacyjne, by zaspokoić wzrastające potrzeby klientów i społeczeństwa. Dotyczy to nowych inwestycji budowlanych, konserwacji, modernizacji sieci drogowej, kolejowej, linii energetycznych i telefonicznych.

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje do realizacji różnych form prac leśnych związanych z inwestycjami liniowymi. Przykładowo, możmy zajmować się drzewami przy poszerzaniu korytarzy przesyłowych, jak również czyszczeniami.

Galeria