Skip to main content

Efter Gudrun och Per var det full fart i skogarna. Nästan alla skogsägare planterade gran i stället för att låta björken ta över. Men nu hotar stora delar av investeringarna att gå till spillo. Läs hela artikeln här