Skip to main content

Årets jobbskapare i Yeos!

Utmärkelsen:
Årets jobbskapare tilldelas den medlem som under det senaste året har skapat flest arbetstillfällen i sitt eller sina företag.

Motivering:
Årets jobbskapare har genom sitt bolag skapat 84 arbetstillfällen fördelat på 47 heltidstjänster inom bland annat skogsvård och detaljhandel i en av Sveriges minsta kommuner. Årets jobbskapare är grundaren av Svensk Skogsservice AB från Ed, Joakim Gustafsson.

Utdelare:
Young Entrepreneurs of Sweden är ett rikstäckande nätverk och en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande unga entreprenörer.

 http://www.yeos.se/blogg/2012/03/arets-forebilder-ar-utsedda/

För mer information om www.yeos.se