Skip to main content

En film från projektet Kraftsamling Skog om röjning. Hur går det till och vad vinner skogsägaren?