Skip to main content

Svensk Skogsservice AB kom på 15:e plats i Västra Götaland vid Dagens Industris årliga Gasell tävling med en tillväxt på 334% under perioden 2007-2010.

En Gasell har:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– offentliggjort minst fyra årsredovisningar
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Under perioden 2007-2010 klarade endast ca 600 Svenska aktiebolag ovanstående krav. Varav 1,4%  ägas av personer yngre än 29 år vilket är fallet för Svensk Skogsservice AB. Nu sattsar vi vidare mot vårt mål att nå 50 miljoner inom tre år. Svensk Skogsservice Joakim Gustafsson AB är ett av Sveriges största och snabbast växande skogsvårdsföretag. Vi är ett ungt och prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 8000 ha årligen och planterar 1,5 miljoner plantor. Omsättning 2011 27 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2011 ca 80 stycken. Geografiskt område är Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna.


Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011.