Skip to main content

ÖNSKAR VI PÅ SVENSK SKOGSSERVICE AB.

Nu har snön kommit från norr till syd och vi går tillfälligt i ide över högtiderna… För att ladda upp batterierna för 2013!

Det har varit ett turbulent år i det svenska skogsbruket. Mycket till följd av den ekonomiska situationen i övriga Europa. Trots detta har vi ökat vår omsättning med 33% sen fjolåret. Förutom att vi utökat röjningsarealen har vi lagt stor energi på konsultverksamheten med t.ex. kraftledningsbesiktning på bred front. Vi tänker ständigt framåt och är inte rädda att satsa på nya idéer. Allt som kan få oss att utvecklas!