Skip to main content

Sabina Clerissy är nytt ombud för område Linköping.  Som entreprenör och egenföretagare inom jord, skogs och turismnäringen har Sabina många goda kontakter både hos privata markägare såväl som hos större skogsbolag.

“Jag ser fram mot ett utmanande arbete där vi tillsammans erbjuder bra och heltäckande tjänster inom skogsvårdsområdet”, säger Sabina Clerissy.

Vi kommer nu att leverera skogsvårdstjänster till Östergötland i en ännu bredare omfattning än tidigare och välkomnar Sabina till Svensk Skogsservice som nytt ombud.