Skip to main content

Svensk Skogsservice AB inleder ett samarbete med Alhbins Skogsentreprenad från och med våren 2012. Klas Alhbin blir vårt skogsvårdsombud i Ljungby området. Klas är maskinentreprenör åt Södra Skogsägarna på Ljungby distrikt och har mångårig skoglig erfarenhet av skogsvård.

Kontakta gärna Klas på 070-548 88 29.