Skip to main content

Svensk Skogsservice har nu ett nytt Ombud i Örebro!

Vi har nu tecknat ombudsavtal med Närkes Kils Maskintjänst som drivs av Jan Fernström.
Jan har goda kontakter med bolag i området och vi ser nu att vi gemensamt ska kunna erbjuda en utökad service i området.
“Som Ombud till Svensk Skogsservice ser jag nu möjligheter att ta jobb som tidigare varit för stora och ser fram emot ett utvecklande 2015 där vi tillsammans ger skogsägarna utökade möjligheter till en aktiv skogsvård ” säger Jan Fernström

Svensk Skogsservice välkomnar Jan Fernström till Svensk Skogsservice som Ombud!