Skip to main content

Vi är mycket glada över att ha knutit till oss Hillevi Mårtensson som ombud i region Skåne!
Hillevi har Kandidatexamen från SLU Skogsmästarskolan och har bland annat erfarenhet som Skogsvårdare på Sveaskog, Skogsinventering vid Högestad och Informatör för Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

”Jag har ett stort intresse för skogsvård och ser fram emot uppdraget som ombud för Svensk Skogsservice” säger Hillevi Mårtensson.

Svensk Skogsservice tar nu ytterligare ett steg framåt i sitt arbete med att utveckla skogsvården och närheten till våra kunder.
Vi välkomnar Hillevi Mårtensson som nytt ombud!