Skip to main content

Kalle Ödén startade Kalles Allservice 2007.
Företaget finns i Boaryd utanför Väckelsång.
I dagsläget har Kalle tre anställda.

Uppdragen består mestadels av motormanuellt arbete med motor- och röjsåg,
såsom ungskogsröjning, förröjning före gallring och slutavverkning samt fällning av
övergrova/svåra träd framför maskinerna

Vi välkomnar Kalle och hans företag som ombud för Svensk Skogsservice och ser fram emot ett långt samarbete.