Skip to main content

Vi fortsätter med våra utbildningar för våra röjgrupper. Vecka 34 övade vi på korridorsröjning samt underröjning hos vårt ombud Roger Damm i Värnamo på Växjö Stifts marker.