Skip to main content

Skogsvården behöver akutvård…

Det är ingen nyhet för oss som dagligen arbetar med detta och något som jag varnat för under många år utan att få något gehör. Nu är det allvar och akut att lösa de strukturella utmaningar vi har inom branschen vilket nu många fler blivit tvungna att inse. Frågan är går förändringarna hela vägen nu?
Läs artikeln i tidningen där Ivo Krsek Alfa Skogsservice på ett tydligt sätt lyfter flera av de akuta utmaningar skogsvården står inför.

Här kan du läsa hela artikeln med Ivo: Vision nr.3 – 2019

Läs även artikeln om Victoria Forsmark Skogforsk studie utifrån intervjuer med Sveriges tio största skogsvårdsentreprenörer där jag varit en av de intervjuade.
Läs även artiklarna med Magnus Pettersson Södra och Magnus Bergman SCA gällande dessa utmaningar.
Lyckas vi inte tillsammans inom branschen lösa de utmaningar vi står inför kommer det framåt slå hårt mot den skogliga industrin.

VD Joakim Gustafsson
Svensk Skogsservice AB