Skip to main content

Information till våra kunder och samarbetspartners:

Vi följer med stor oro fortsatt läget för våra medarbetare i Ukraina. Enligt den senaste informationen vi fått så är ett fåtal av våra medarbetare inkallade till militär övning för att om kriget sprider sig även till västra delarna av landet strida för sitt land och för att skydda sina hem och familjer. Ett par har tyvärr fått resa till Kiev för att delta i striderna där. Vi har nu till vår stora lycka några av våra medarbetare med familjer i Sverige för att söka skydd och vi försöker bistå dem med det de behöver här.

 

För att täcka upp troliga tapp på personalsidan har vi inlett ett samarbete med en Jämtlandsfirma där vi anställer några av deras killar före och efter deras planteringssäsong i norr. Vi för även diskussioner med arbetslag från andra länder om eventuell anställning utöver den grupp Ukrainare som kommit till oss. Detta att anställa ytterligare personal innan vi med säkerhet vet att vi kommer ha den planerade arbetskraften eller ej på plats är en stor risk vi tar eftersom vi då förbrukar del av våra kontrakterade arbeten för säsongen. Den planerade arbetskraften från Ukraina har juridiskt företräde till de arbeten de sökt och fått samt ansökt arbetsvisum för vilket vi behöver respektera. Vi hoppas att vi får stöttning av er beställare om vi tillslut får in vår arbetskraft till den planerade uppstarten i maj eller senare och att ni då har möjlighet att skjuta in extra arealer till de medarbetare som vart planerade på jobben från början. Vi hoppas att vi kan ha en fortsatt bra kontakt med er där vi försöker lösa volymerna åt bådas håll så gott det går utifrån en besvärlig situation. Vi kommer i enskilda fall behöva en dialog kring eventuella lösningar för årets volymer som behöver lösas med reservplan vilket medför mer utbildningskostnader och lägre produktivitet.

 

Kriget i Ukraina har ju inte bara ställt till det för våra medarbetare med familjer därifrån utan påverkar även dieselpriserna och elpriserna negativt här i Sverige. Vi hyr hus åt alla våra team runt om i Sverige där vi står som garanter för kostnader över en fast satt peng vilket gör att de ökade energikostnaderna på alla hus behöver tas av oss. Även diesel- och alkylatbensinspriserna påverkar vår verksamhet hårt där vi nu har literpriser som vida överstiger normala svängningar och de priser som rådde vid respektive förhandlingstillfälle. Vår kostnad per arbetad timme påverkas med 0,5 kr för respektive fordonsbränsle och alkylatbensin, totalt 1 kr/timme. Energipriset påverkar oss indirekt genom de boenden som vi bokar till våra grupper och för varje öre som priset/kWh ändras påverkas timpriset med 1,5 öre. Vårt förslag till lösning, under rådande omständigheter, är ett bränsle- och energitillägg om 5 kr/timme, eller ett tillägg om 1,25 % vid fastprisarbeten, för att kompensera kostnadsökningen. Vi kommer kontakta var och en av våra beställare som berörs för dialog.

 

Tänk gärna på att hjälpa Röda korset för att stödja det Ukrainska folket i nöd💛💙🇺🇦.

https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

För mer information om situationen inför säsongen 2022 och hur det går för våra medarbetare kontakta oss gärna enligt nedan:

Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård:
Jon Gustafsson
Telefon: 0534 669 21
Mobil: 076 135 08 01
E-post: jon@svenskskogsservice.se

VD & Infrastrukturchef:
Joakim Gustafsson
Telefon: 0534 669 26
E-post: joakim@svenskskogsservice.se