Skip to main content

Välkommen på ett kort infomöte med Svenskskogsservice via videolänk!

Då kriget i Ukraina sätter press på oss alla inom svensk skogsvård vill vi informera dig som kund om läget inför säsongen 2022. Vi förstår att många av er översköljs av mejl om Ukrainakrisen och vi vill därför erbjuda ett annat mer lättsmält format, i form av ett videomöte. Vi kommer bland annat att informera om följande:

  • Status leveranskapacitet
  • Risker och hot inför årets säsong
  • Vad kan jag som kund/beställare bidra med
  • Våra medarbetares situation, så mår de och så går det

Vi hoppas att du kan delta på något av mötena. Det går bra att ställa frågor under mötet men det går lika bra att bara lyssna på informationen som ges.

Det kommer genomföras två träffar: Mån 4/4 och Tis 5/4 kl.09.00.

Vi kommer att använda oss av Microsoft Teams och anmälan görs till meddela vilken dag du tänker delta joakim@svenskskogsservice.se

Från vår sida deltar:

Jon Gustafsson, Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård
Joakim Gustafsson, VD & Infrastrukturchef
Volodymyr Honsevych, Rekryterar och organiserar vår Ukrainska arbetskraft