Skip to main content

Svensk Skogsservice har nu ett nytt ombud i Jönköping genom företaget Trygga Skog. Tim Malmkvist är ägare och driver företaget tillsammans med ett antal anställda och ser positivt på att vi nu tillsammans ska utöka satsningen på skogsvård i området.
Tim berättar att Trygga Skog är ett litet expansivt företag som tillsammans med Svensk Skogsservice, som ombud, nu kan ta på sig fler och mer krävande uppdrag.
Svensk Skogsservice välkomnar Tim och Trygga Skog som nytt ombud i Jönköping, vi ser fram mot att möta våra kunder i området tillsammans som en gemensam kraft.

Leave a Reply