Skip to main content

Vi är mycket stolta över att vårt snabbväxande ombud Kalle Ödén, Kalles Allservice utsetts till Årets Gröna Företag I Tingsryds kommun. Kalle fick motta priset under årets näringslivsgala i Tingsryds kommun den 13 november 2015.

Årets gröna näring: Delas ut av LRF och ges till en företagare inom de gröna näringarna.

Motivering:
Företaget bedriver skogsvård,
d.v.s. plantering, röjning, förberedning vid
gallring/avverkning, utbildning inom skogsvård,
motorsågs/röjsågskurser på konsultbasis även skogsvårdskurser för invandrare.

Under 2015 har man planterat ca 350 000 st. skogsplantor. Röjt ca 1 200 ha har röjts.

Företaget har 4 st. anställda men är också ombud för Svensk Skogsservice.
På årsbasis sysselsätter företaget ca 16-17 personer.

Företaget har satsat friskt de sista åren och expanderat.
Vi har utsett företaget Kalles Allservice, Kalle Öden

Galan startades hösten 2014 av Företagarna Tingsryd, Tingsryds kommun och övriga företagsorganisationer för att uppmärksamma kommunens näringsliv.
Bakom arrangemanget finns förutom Företagarna Tingsryd och Tingsryds kommun även Vi Företagare, LRF och Tingsryd Handel med de tre bankerna Swedbank, Handelsbanken och Sparbanken Eken som samarbetspartners.
Förhoppningen är att nå alla som vill hylla företagandet och entreprenörskapsandan genom detta arrangemang.

Tidigare priser och utmärkelser Svensk Skogsservice:
Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012, Joakim Gustafsson Grundare- Finalist- Fyrbodals mest företagsamma människa 2014, Jon Gustafsson VD- Finalist i Årets unga VD 2014.