Skip to main content

Ombuden trillar in i hög fart! Vi välkomnar vårt sjunde ombud PEA Logging!

Per-Erik Eriksson har företaget PEA Logging som erbjuder tjänster inom avverkning, gallring, och skotning. Nu har Svensk Skogsservice och PEA Logging beslutat att tillsammans utöka tjänsterna i Torsås och närliggande kommuner med röjning, plantering och konsulttjänster som skogsbruksplaner, inventeringar och trädsäkringar. PEA Logging ingår nu i Svensk Skogsservice ombudsverksamhet och vår satsning i sydöstra Sverige.