Skip to main content

Mikael Gustavsson som verkar i sitt bolag N Åreda Bil och Maskin och Svensk Skogsservice utökar nu utbudet med röjnings och planteringstjänster öster om Växjö. Samtalen har  pågått under hösten och vi är nu glada över att det lett till att Mikael och N Åreda Bil och Maskin är ett nytt ombud för Svensk Skogsservice i Växjöområdet.

Vi välkomnar vårt sjätte ombud Mikael Gustavsson och N Åreda Bil och Maskin!