Skip to main content

Vi har nu inlett ett samarbete med ett nytt ombud i Trollhättan som kommer sköta den lokala skogsvården.

Sven-Olov Johansson är egen företagare primärt inom skogsvård och är verksam i området runt Trollhättan.

Vi välkomnar vårt nya ombud Sven-Olov Johansson och ser fram emot många år av gott samarbete!