Skip to main content

Vi välkomnar vårt nya ombud Svante Öberg och ser fram emot ett långsiktigt samarbete!

Svante är verksam i Falkenberg och närområde och kommer sköta skogsvården i detta område.