Skip to main content

15 år inom Svensk Skogsvård!

Svensk Skogsservice grundades av elitidrottaren Joakim Gustafsson hösten 2003 och har genom engagerat samt målmedvetet arbete och snabb tillväxt ihop med branschens mest kompetenta personal blivit ett av de största skogsvårdsbolagen i Sverige.

Schysta arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor samt en schyst / rättvis bransch att kunna vara stolt över har varit stora drivkrafter för vår grundare vilket genomsyrat bolagets arbete genom åren.  Under senare år har intresse för miljöfrågan växt sig allt starkare och idag arbetar vi med flera spännande idéer mot våra beställare, ombud samt personal för att vara med och bidra till ett mindre klimatavtryck.

Vi blickar nu framåt mot nya spännande år inom svensk skogsvård där vi ser fram emot att vara en del av den utveckling som sker på olika fronter och som nu går väldigt fort framåt.

Lite siffror från vår skogliga verksamhet genom åren:

  • Sysselsätter i högsäsong 120 anställda vilket omsatt till helårsanställda hamnar mellan 65-70 stycken.
  • 1,3 miljoner utförda timmar.
  • 200000 ha röjning.
  • 25 miljoner plantor
  • Planläggning: 100000 ha.
  • Stämplingar kraftledningar: 110000 km.
  • Snöskottning: Vi hade ca 70 personer 2010-2011 som skottade snö i perioderna av extremt mycket snö i Dalsland.
  • Utöver detta en mängd olika spännande uppdrag genom åren.

Stort tack till alla våra kunder, anställda och ombud för våra första 15 år i skogen!