Skip to main content

Joakim intervjuad i P4-Väst om hur Corona-epedemin påverkar skogsbruket

Virusets framfart lämnar ingen oberörd. Vi inom skogsnäringen har hitills varit förskonade från massuppsägningar, men även vi kämpar med dagliga utmaningar till följd av viruset som drabbat världen.

P4-Väst ringde upp och intervjuade vår VD Joakim Gustafsson.

Lyssna på Intervjun:

Svensk Skogsservice och Sundins Skogsplantor intervjuade i Skogsaktuellt

Även tidningen Skogsaktuellt uppmärksammar utmaningarna inom skogsvården till följd av Covid-19 utbrottet.

Så påverkar virusutbrottet skogsvården

Räkna med risk för försenad röjning, om du köpt den tjänsten. Två av landets största skogsvårdsföretag väntar sig att delar av deras arbetsstyrka är fast utomlands i sommar.

Ingress från artikeln som publicerades måndag den 23 mars 2020

Läs hela artikeln här: https://www.skogsaktuellt.se/artikel/2225636/s-pverkar-virusutbrottet-skogsvrden.html