Skip to main content

Svensk Skogsserive och Dalslands Skogsskola är med i ett projekt som ska få fler plantörer till skogen.

– I dessa extrema tider kan vi med hjälp av detta snabbspår vara med och skapa arbetstillfällen och bidra till att det kan planteras ny skog för framtiden. Vår svenska skogsråvara är en viktig exportprodukt men också en förnyelsebar råvara som spelar en stor roll i vår omställning till en mer hållbar värld säger Håkan Buskhe, VD för FAM.

– Skogsvården glöms ofta bort i diskussionerna men det är helt avgörande för framtidens skogsindustri och export att inte arbetet eftersätts nu. Med Beredskapslyftet hoppas vi kunna vara med och bidra med vår kunskap från både produktion och utbildning för att hjälpa till att fylla den stora arbetskraftsbrist vi ser just nu på grund av in- och utreseförbud säger Joakim Gustafsson, VD för Svensk Skogsservice och Dalslands Skogsskola.

Läs mer här: https://news.cision.com/se/beredskapslyftet/r/beredskapslyftet-lanserar-ett-snabbspar-for-skogsplantering-riktat-till-nyanlanda-och-unga-med-funkt,c3088188