Skip to main content

Information till våra kunder och samarbetspartners:

I skrivande stund sitter ungefär hälften av våra medarbetare för säsongen 2022 fast i kriget innanför Ukrainas gränser. Ukrainas president har gått ut med att män i åldern 18-60 år inte får lämna landet för att vara beredda på att stötta sitt land på alla sätt de kan.

De medarbetare vi kommit i kontakt med är i skrivande stund vid gott mod och är fortfarande inte inkallade för strid. De meddelar att de gör allt de kan för att stötta upp militären genom att t ex förhindra framkomligheten för fienden och hjälper vänner och familjer som behöver stöd och hjälp. Deras fokus ligger just nu på att göra allt de kan för sitt land och sina familjer och för att bevara sina hem.
De här killarna är bokade på olika projekt hos er beställare runt om i landet och vi kommer prioritera arbeten utifrån hur de är placerade och vilka som kommer loss och om de gör det. Vi kommer göra allt för att kunna prioritera dig som kund men vi har i dagsläget ingen kontroll över vilka som kommer eller när de kommer.

Vårt mål med att arbeta för långsiktiga och hållbara samarbeten blir idag ännu viktigare för att kunna ge dessa killar och alla våra andra medarbetare ett stabilt arbete att komma tillbaka till för att försörja sina familjer och leva i trygghet.

Svensk Skogsservice

  • Christoffer Petrén, Styrelseordförande
  • Joakim Gustafsson, VD
  • Marie Karlsson, Ekonomichef
  • Jon Gustafsson, Affärsutvecklare