Skip to main content

Vi vill börja med att tacka er, våra fantastiska kunder och samarbetspartners för den förståelse och medmänsklighet som ni visar under rådande situation. Kriget i Ukraina är en fortsatt tragedi och vi saknar fortsatt ett 50-tal medarbetare som inte får lämna Ukraina vilket sätter press på oss alla inom svensk skogvård.
Vi vill informera dig som kund om det senaste vi känner till utifrån situationen.

Status leveranskapacitet:

 • Vi saknar i detta nu 50 av våra rutinerade ukrainska medarbetare.
 • Vi har under maj-juli fyllt på nuvarande team med några för oss helt nya medarbetare som tidigare inte arbetat inom skogsvård vilket blivit lyckat men varit resurskrävande då det kräver stora utbildningsinsatser.
 • Vi saknar i detta nu 45 antal medarbetare mot planerat.
 • Vi tappar fortsatt ca 2100 timmar per vecka i arbetskapacitet.
 • Vi har gjort försök med ersättningsteam dock har det inte varit fungerande lösningar trots stora utbildningsinsatser.

Bränslepriser och byråkrati försvårar under årets säsong:
Varaktigheten av kriget mellan Ukraina och Ryssland och hur det har och kommer att påverka våra medarbetare på olika sätt.

 • Svensk byråkrati där Migrationsverket ordagrant havererat och politikerna inte klarat av att fatta snabba beslut i för näringslivet viktiga frågor gällande situationen och medarbetare från Ukraina innebär fortsatt stora utmaningar för oss som leder till leveransförseningar.
 • Dessvärre ser det inte ut som om att det trots stora påtryckningar emot departement och politiker hänt något större gällande massflyktsdirektiven och den tid det tar att få dem hos Migrationsverket.
 • Bränsle och energipriserna är fortsatt en stor utmaning för den produktion vi ändå bedriver just nu.
 • På grund av en omständlig byråkrati är det fortsatt många Ukrainare som flyr till Sverige som utnyttjas utan korrekta papper inom svensk skogsvård.

Vad kan jag som kund/beställare bidra med:

 • Tillsammans finna lösningar för stärkta ersättningar gällande ökade bränsle- och energikostnaderna om detta inte redan är gjort.
 • Granskningen från beställarsidan behöver ökas då det om det kommer fram att branschen har papperslösa ukrainare på projekt kommer leda till ökad problematik för branschen framåt. Det drabbar även seriösa aktörer inom skogsvården då vissa följer regelverken och inte kan starta och andra struntar i regelverken och kör ändå. Det är viktigt att beställarsidan tar ansvar här, delvis så att dessa arbetare inte utnyttjas men även för att värna om social hållbarhet, seriösa entreprenörer och er legitimitet, i synnerhet ett år som detta.
 • Vi kommer genom samarbeten med andra branschkollegor samt förhoppningsvis fler ukrainare på plats inför 2023 starta tidigt i januari så vi ber er om att nästa års volymer, ersättningar mm är klart så att vi inte om vädret medger möjlighet till produktion under vintern behöver stå still.

Våra medarbetares situation, så mår de och så går det:

 • Vi har nu ca 12 personer som är militärt inkallade och vi vet idag inte exakt hur många av dessa som är i träning eller strid.
 • Vi har 2 av våra medarbetare skadade under militär tjänstgöring och båda är opererade och det kommer att krävas långa rehabiliteringar.
 • Vi har 9 personer här hos oss nu som är godkända för massflyktsdirektivet och som är i arbete.
 • Vi har hjälpt 3 familjer till att etablera sig i Ed med egna lägenheter mm.
 • Vi har ytterligare 1 familj som provar att bo i Ed 3-4 veckor i detta nu och om de trivs hjälper vi givetvis även dem att etablera sig.

Framåt hösten 2022 och säsongen 2023:

 • Övriga medarbetare är kvar på hemmaplan och fortsatt motiverade för att komma till Sverige och arbeta om möjligheten kommer att ges.
 • För oss är det absolut viktigaste nu att jobben för de medarbetare som lojalt arbetat hos oss och inom svensk skogsvård finns där för dem så fort situationen ger möjlighet att lämna Ukraina för att arbeta i t.ex. Sverige. Vi kommer alltså inte springa iväg och rekrytera nya medarbetare i stor skala över hela världen.
 • Vi kommer fortsätta med samarbeten gällande några grupper där de är anställda hos oss under vintern och av firmor i norr under sommaren.
 • Vi tittar på att rekrytera 2-3 nya grupper från andra nationaliteter inför säsongen 2023 där hela teamen kommer sakna erfarenhet av skogsvårdsarbete i Sverige. Detta ställer höga krav på oss gällande utbildningar samt att tillsammans med er beställare finna ekonomiska möjligheter till denna inskolning.
 • Vi hoppas att innan säsongens slut 2022 kunna närma oss 20 ukrainska medarbetare. Om vi lyckas med det innebär det att de jobbar helår 2023 vilket är det samma som 40 stycken på de normala arbetsvisumen över 6 månader.

Vi hoppas på att kriget snart är slut och att ukrainska folket kan få lugn och ro och då ser vi fram emot att tillsammans med er beställare skapa långsiktiga och hållbara anställningar.
Tänk gärna på att hjälpa t.ex. Röda korset för att stödja det Ukrainska folket i nöd.
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

 

Joakim Gustafsson
Sköter kontakter gällande: Infrastruktur, kunder som berör något av våra ombud Mattias Nilsson (Jämtland) eller Tomas Pawelek (Kronoberg)
Tel: 073-3902220
Mail: Joakim@svenskskogsservice.se

Jon Gustafsson
Sköter kontakter gällande: Stora Enso, Södra, Sveaskog, Kopparfors, Bergkvist Siljan, Häradsskog, Mellanskog med flera.
Tel: 076-1350801
Mail: Jon@svenskskogsservice.se

Christoffer Petrén Styrelseordförande
Jon Gustafsson, Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård
Joakim Gustafsson, VD & Infrastrukturchef
Marie Karlsson Ekonomichef