Skip to main content

Vi välkomnar vårt nya ombud David Hedlund och ser fram emot ett långsiktigt samarbete!

David Hedlund driver Hällebo Skogsavverkning och en skogsgård tillsammans med sin fru Cecilia Hedlund i östra Närke. Hällebo Skog tillhandahåller kompletta tjänster för avverkning och skotning, i första hand till virkeshandlare och skogsbolag, men även privata markägare.

Svensk Skogsservice ser fram emot det kommande året och de utökade tjänster vi tillsammans kan erbjuda med Hällebo Skogsavverkning som ombud i Närke.